MHL Besiktningsteknik   

*  KONTROLLANSVARIG PBL            *   ENTREPRENADBESIKTNINGAR         *FUKT-OCH SKADEUTREDNINGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

____________________________________________

Välkommen till MHL Besiktningsteknik 
_______________________________________________________


MH
L Besiktningsteknik är ett  fristående och oberoende konsultföretag utan kopplingar till fastighetsmäklare och försäkringsbolag och som utför de flesta på marknaden förekommande typer av fastighetsbesiktninga  som entreprenad- , skade- och fuktbesiktningar . Vi åtar oss också kontrollansvarsuppdrag där vi är certifierade av RISE enligt de nya reglerna i Plan -och Bygglagen. Ni kan även anlita oss för  vägledning och byggtekniska konsultationer vid entreprenadupphandlingar och inför kontrakt- skrivningar samt byggkontrolluppdrag för era byggprojekt.

Ägare och grundare till företaget är byggnadsingenjör MattsHåkan Larsson som har en gedigen kompetens och mångårig  erfarenhet som konstruktör , bygg-entreprenör och besiktningsman inom fastighets-, och försäkringsbranschen.

Företaget är medlem i Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund , SBR, och följer deras väl utprovade arbetsmetoder, etiska regler samt kvalite- och miljö-ledningssystem i sin utövning.

I de uppdrag vi åtar oss så lovar vi dig en personlig service  där du som kund ska känna att du och din fastighet tas om hand på ett professionellt och tryggt sätt utifrån rådande bygg-och branschregler och oavsett  hur stor eller liten omfattning vårt uppdrag än har.

Företaget innehar giltiga konsult och ansvarsförsäkringar  som ger dig som beställare skydd mot eventuella skador som vi kan orsaka i vår yrkesutövning.


 MattsHåkan Larsson
 Byggingenjör SBR


 På följande sidor i vår hemsida kan du få veta mer om vilka tjänster vi tillhandahåller och samtidigt få en mer uppfattning om vad dessa innebär för dig som uppdragsgivare .

Gå även in på de hänvisade länkar som finns på sidorna och läs mer om
t ex vad lagar och förordningar säger.


Boka besiktning
Det enklaste sättet att nå oss att ringa mig direkt på tel .  070- 622 26 01 eller maila på :  larsson@mattshakan.se 

Vi lovar snabb återkoppling med prisförslag och villkor.